Totalmaskin AS

0

Ingen Omtaler
totalmaskin as ble etablert i melhus i 2011 , og med utgangspunkt i vei, vann og avløp, betong, anleggsgartneri, murin.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Totalmaskin AS hjelpe deg med

Totalmaskin AS ble etablert i Melhus i 2011 , og med utgangspunkt i vei, vann og avløp, betong, anleggsgartneri, muring og tomteutvikling har vi som mål å være en mest mulig allsidig entreprenørbedrift.

Med fokus på kvalitet, tillit og god service, er vi det naturlige valg for små og store kunder.

Vi leverer alltid tjenester med forventet kvalitet til forventet pris, og arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med omgivelsene. Personell, utstyr, og produksjonsmetoder er fremtidsrettet med fokus på at krav til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Med service og stor fleksibilitet fører til lave kostnader i bedriften som igjen fører til konkurransedyktige priser til kunden.

Med vår base på Melhus like utenfor Trondheim har vi hele Midt-Norge som arbeidsområde - Vi gjør jobben ordentlig - til riktig tid og pris!

Riving og demontering
Transport
Massetransport og masseleveranser
Drenering
Grunn og utomhusarbeid
Masseutskiftning og planering
Betongarbeid
Støttemurer
Belegningsstein
Beplantning
Felling av trær
Plenarbeid
Vei, vann og avløp
Tomtearbeid
Snørydding
Klargjøring for asfaltering
Drivstofftekniske anlegg