Unimets AS

4.3

4.3

1 Omtale
Maskinentreprenørvirksomhet, byggeaktivitet og salg av eiendom, og alt  hva herunder står i forbindelse. .. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Unimets AS hjelpe deg med
Maskinentreprenørvirksomhet, byggeaktivitet og salg av eiendom, og alt  hva herunder står i forbindelse. 

Massehåndtering med anleggsmaskiner og lastebiler
Støping av betongkonstruksjoner og gulv
Total leveranse av støttemurer i naturstein og betong
Total leveranse av beleggningsstein, brostein, heller og skifer
Opparbeidelse av ute- og hageområder med beplantning og ferdigplen
Bygging av trekonstruksjoner som plattinger/terrasser, garasjer m.m
Grunnarbeider og leveranse av badebassenger
Total leveranse av drenering og overvannshåndtering
Utbedring av private vann og avløpsledninger
Prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg
Sanering og fjerning av oljetanker - bistand ved valg av oppvarmingskilde. NB! Enova gir inntil kr 50 000,- i støtte.
Gravearbeider og kobling av energibrønnsystemer
Kjerneboring og betongsaging
Opparbeidelse av byggeklart fundament for tilbygg og boliger