Unimets AS

4.3

4.3

1 Omtale
Maskinentreprenørvirksomhet, byggeaktivitet og salg av eiendom, og alt  hva herunder står i forbindelse. .. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Unimets AS hjelpe deg med
Maskinentreprenørvirksomhet, byggeaktivitet og salg av eiendom, og alt  hva herunder står i forbindelse. 

- Massehåndtering med anleggsmaskiner og lastebiler

- Støping av betongkonstruksjoner og gulv

- Total leveranse av støttemurer i naturstein og betong

- Total leveranse av beleggningsstein, brostein, heller og skifer

- Opparbeidelse av ute- og hageområder med beplantning og ferdigplen

- Bygging av trekonstruksjoner som plattinger/terrasser, garasjer m.m

- Grunnarbeider og leveranse av badebassenger

- Total leveranse av drenering og overvannshåndtering

- Utbedring av private vann og avløpsledninger

- Prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg

- Sanering og fjerning av oljetanker - bistand ved valg av oppvarmingskilde.

- Brønnboring for drikkevann og energi

- Gravearbeider og kobling av energibrønnsystemer

- Kjerneboring og betongsaging

- Opparbeidelse av byggeklart fundament for tilbygg og boliger

- Asfaltering av små og store arealer