Verran Maskin & Transport AS

0

Ingen Omtaler
Utfører oppdrag innen vann/avløp(adk), drenering, tomtegraving, kabelgrøfter, stolpereising, sprenging, støttemurer, bel.. Vis mer
Dette kan Verran Maskin & Transport AS hjelpe deg med
Utfører oppdrag innen vann/avløp(ADK), drenering, tomtegraving, kabelgrøfter, stolpereising, sprenging, støttemurer, beleggningsstein, massetransport og flytting av maskiner.
Vi leverer grus, singel, pukk og jord.
Utfører transport med kranbil.