Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Avtalevilkår

Du, heretter kalt leverandør, godkjenner ved bestilling de vilkår som Anbudstorget.no AS, heretter kalt tjenestetilbyder, har skrevet under. Vilkårene er lest gjennom av leverandør og ligger til grunn for levering av de tjenester som kjøpes via Anbudstorget.no.
Du, heretter kalt leverandør, godkjenner ved bestilling de vilkår som Anbudstorget.no AS, heretter kalt tjenestetilbyder, har skrevet under.
Vilkårene er lest gjennom av leverandør og ligger til grunn for levering av de tjenester som kjøpes via Anbudstorget.no.

 • 1. Kundens rettigheter og plikter
 • 1.1 Leverandøren er selv ansvarlig for at de opplysninger som fremvises om leverandøren på Anbudstorget.no er korrekt, relevant for leverandørens virksomhet og at tekst ikke strider mot lover, forskrifter eller er brudd på god forretningsskikk.
 • 1.2 Leverandøren har krav på å kunne endre informasjon om sin bedrift i avtaleperioden, så lenge leverandøren overholder betalingsforpliktelsene og de generelle forpliktelser som til enhver tid er gjeldende for Anbudstorget.no.
 • 1.3 Leverandøren har ikke rett til å bedrive egen formidlingstjeneste.
 • 1.4 Leverandøren plikter å følge de til enhver gjeldende lover, forskrifter og skikker som gjelder for leverandørens yrke og for leverandørens oppfyllelse av avtaler med Anbudstorgets forbrukere.
 • 1.5 Hvis det foreligger mangel/feil på nettjenesten som gir rett til prisavslag, plikter leverandør å gi tjenestetilbyder skriftlig beskjed innen rimelig tid.
 • 2. Tjenestetilbyders rettigheter og plikter
 • 2.1 Tjenestetilbyder har rett på å kunne forandre nettsidens utseende, farger, annonseutforming og innhold uten forvarsel.
 • 2.2 Tjenestetilbyder kan kansellere inngåtte avtaler ved brudd på de til enhver gjeldende vilkår hos Anbudstorget.no. Dette gjelder også mulig lov- eller forskriftsbrudd samt mulig brudd på god forretningsskikk som kan medføre at håndverkerbransjen eller Anbudstorget.no får negativ publisitet eller omtale. Kanselleringen gjelder også hvis Anbudstorget.no vurderer leverandørens ut fra eget skjønn eller får generelle negative tilbakemeldinger på leverandøren.
 • 2.3 Ved en slik kansellering stopper tjenesten og det vil ikke bli gitt noe prisavslag eller tilbakebetaling.
 • 2.4 Tjenestetilbyder er kun økonomisk ansvarlig, for den pris leverandøren har innbetalt til Tjenestetilbyder for oppføringen, ved eventuelle feil som kan i det vesentlige kan lastes Tjenestetilbyder. Et økonomisk ansvar gjelder ikke ved feil utenfor tjenestetilbyders kontroll.
 • 2.5 Tjenestetilbyder fraskriver seg feil som skjer utenfor tjenestetilbyders kontroll så som feil med servere, oppdateringer, streik og andre uforutsette situasjoner eller tredjeparts påvirkninger som gjør at tjenesten reduseres, svekkes eller på annen måte endres i negativ eller positiv retning.
 • 2.6 Tjenestetilbyder tar forbehold om prisendringer og for eventuelle feil på nettsiden.
 • 2.7 Tjenestetilbyder har ingen form for erstatningsansvar dersom leverandører som benytter våre tjenestene påføres direkte eller indirekte tap.
 • 2.8 Tjenestetilbyder har rett til å publisere omtale av leverandøren og dennes tjeneste som fremkommer fra leverandørens kunder. Publiseringen har ingen tidsbegrensning.
 • 2.9 Tjenestetilbyder er ikke erstatningsansvarlig for eventuelt omdømmetap eller annet tap som måtte oppstå som følge av publiserte tilbakemeldinger fra forbrukere.
 • 2.10 Tjenestetilbyder kan skape trafikk til Kundens profil gjennom eksterne kanaler.
 • 3. Priser
 • 3.1 Alle priser er eks. mva
 • 3.2 Faktura vil ikke bli delt opp i mindre perioder enn avtaleperioden. Vi tilbyr delbetalinger med Visa og Mastercard, og betaling skjer ved automatisk trekk hver måned. Dersom delbetaling ikke overholdes samles resterende beløp og regnes som forfalt.
 • 3.3 Faktura sendes via epost hvis dette er oppgitt i oppføringen, men kan sendes via vanlig post hvis behov.
 • 3.4 Alle fakturaer har 14 dagers forfall. Administrasjonsgebyr på 45,- kr. tilkommer.
 • 3.5 Administrasjonsgebyr på 45,- kr. tilkommer om faktura bes sendes via vanlig post.
 • 3.6 Forsinkelsesrenter tilkommer ved for sen innbetaling iht. lov om forsinket betaling.
 • 3.7 Inkassoforetak utfører våre inkassokrav og et inkassovarsel utsendes etter to purringer.
 • 3.8 Tjenesten stoppes for den enkelte bedrift når inndrivelse av skyldig beløp overføres til inkassator. Tjenesten aktiveres ved innbetaling av skyldig beløp.
 • 3.9 Avtalen fornyes automatisk med mindre den blir sagt opp skriftlig av en av partene minst 30 dager før perioden utløper. Man kan ikke kansellere/få refundert abonnementsperioden man allerede har startet på.
 • 3.10 Økninger i pris kan endres med 14 dagers varsel med virkning fra Avtalens fornyelse eller første forfall.
 • 4. Konfidensialitet
 • Kunde plikter å holde denne avtalen konfidensiell samt ikke gi 3-djepart tilgang / innsyn i tjenestetilbyders produkt / tjeneste.
 • 5. Tvister
 • 5.1 Hvis det oppstår tvist rundt vilkår skal disse søkes løst gjennom forhandlinger mellom leverandør og tjenestetilbyder.
 • 5.2 Hvis forhandlinger ikke leder til løsning, vil Forliksrådet i Oslo Eller Oslo Tingrett være tvistens verneting.