Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Få anbud på Graving i Austrheim

Registrer oppdrag og motta tilbud fra våre dyktige leverandører i Austrheim
 • Marknadsdialog - Rammetiltak Bergen og omegn
  Rammeavtalen er ein samleavtale for mindre prosjekt som vanlegvis blir lyst ut kvar for seg.Avtalen vil i hovudsak innehalde prosessar for busslommer, mindre veglysarbeider, intensivbelyste gangfelt,...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Mandag 13. Desember 2021
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Vis mer
 • Kryss E16 - Håbakken kontrollstasjon
  Kontraktsarbeidet omfatter breddeutvidelse av tilkomstveg til kontrollstasjonen. Avkjørsle fra E16 skal ombygges til krav for modulvogntog. Det skal etableres en stasjon for fylling av vann i forbinde...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Torsdag 8. Juli 2021
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Rørlegger
 • Avlaupspumpestasjonar Kusslid-Moskog
  På strekninga Kusslid-Moskog skal det installeres tre avløpspumpestasjoner med overbygning. KP 261 i Movika, KP 262 på Mo og KP 263 på Moskog. Arbeidene i denne forespørsel gjelder komplett pumpesump...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Onsdag 9. Desember 2020
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Riving
  • Sanering
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Ventilasjon
  • Varmepumpe
  • Kulde og varme
  • Vis mer
 • Bomstasjoner i Nordhordlandspakken
  Hovedarbeidsoppgaver for kontrakten er:• Graving av grøfter• Legging av trekkerør• Trekking av kabler• Innkjøp og montering av tekniske boder og portaler• Etablering av portalfundamenter• Oppsetting a...
  • Vestland
  • Torsdag 17. Januar 2019
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Brønnboring
  • Vann og avløp
 • Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE
  Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE Kravspesifikasjon Arealplanlegging som tar hensyn til skredfare, er det viktigste verktøyet for å redusere faren for tap av menneske...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Søndag 24. Januar 2016
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Bygningskontroll
 • Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE
  Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE Kravspesifikasjon Arealplanlegging som tar hensyn til skredfare, er det viktigste verktøyet for å redusere faren for tap av mennes...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Fredag 22. Januar 2016
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Bygningskontroll
 • Mindre vegtiltak 2015 - Sunnhordland
  Prosjektet Mindre vegtiltak 2015 – Sunnhordland er et samleprosjekt av mindre tiltak som vanligvis lyses ut hver for seg. På grunn av det omfattende rgelverk for offentlig anskaffelse er det i prosjek...
  • Vestland
  • Lørdag 6. Desember 2014
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Vis mer
 • Prosjekt 5000408 Fremføring av hovedinfrastruktur til F-35
  Prosjekt 5000408 fremføring av hovedinfrastruktur til F-35 omfatter graving av stor grøft med stedvis stor dybde og bredde, samt levering og legging av, spillvannsledning, overvannsledning, vannlednin...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Tirsdag 25. November 2014
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Nytt sikringsskap og kursomlegg privat bolig
  Ønsker å få montert Rehab 550-skap fra stansefabrikken, med all innmat. Http: //www.stansefabrikken.no/rehab-550-front-innsats/category481.html Trenger følgende endringer av kursopplegg: 1 - Ny ku...
  • Austrheim
  • Torsdag 27. Februar 2014
  • Elektriker
 • Forespørsel grunnarbeider og boring for ledninger i fjell
  I forbindelse med planlagt legging av nye vannledninger i Straume området, vil FjellVAR as, ha behov for å etablere en trykkøkning stasjon med fordeling for sjøledninger i området. Det vil bli søkt om...
  • Vestland
  • Fredag 17. Januar 2014
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Brønnboring
  • Vann og avløp
 • ANSK-2018-13 Musèhagen- Grunn og fundamenter, A01
  Eksisterende gjerde rundt Muséhagen (Naturhistorisk Muséum) inkl. porter skal total rehabiliteres og det skal etableres en ny port mot Olav Ryes veg.Anskaffelsen omfatter fundamentsarbeider ifm ovenne...
  • Vestland
  • Fredag 8. November 2013
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Murer
  • Gjerder og Porter
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • ANSK-2018-13 Musèhagen- Grunn og fundamenter, A01
  Eksisterende gjerde rundt Muséhagen (Naturhistorisk Muséum) inkl. porter skal total rehabiliteres og det skal etableres en ny port mot Olav Ryes veg.Anskaffelsen omfatter fundamentsarbeider ifm ovenne...
  • Vestland
  • Tirsdag 5. November 2013
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Murer
  • Gjerder og Porter
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • VA-anlegg ved Kystbarnehagen
  Austrheim kommune, Tekniske tenester, skal etablere spillvassleidningar i samband med etablering av Kystebarnehagen på Årås.Prosjektet omfattar sprenging og graving av grøfter, legging av ca. 250 m sp...
  • Austrheim
  • Mandag 3. Desember 2012
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Vann og avløp
 • Sævrøy servicebygg
  Orientering om bygget:Det skal bygges nytt servicebygg / venterom på Sævrøy ferjekai.Bruttoareal bygg ca 41 m2, bruksareal ca 29m2.Det gamle bygget ble totalskadd i brann.Infrastruktur under grunnen,...
  • Austrheim
  • Torsdag 1. September 2011
  • Taktekker
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Riving
  • Sanering
  • Ventilasjon
  • Vis mer
 • Svalbard lufthavn - oppgradering av tankanlegg
  Utgraving av rene og forurensede masser, pukking, avretting og støping av betongsåle, asfaltering av gravegrop, demontering og montering av fem drivstofftanker med tilhørende røropplegg og dispensere,...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Fredag 12. August 2011
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Murer
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Vis mer
 • Utbedring av skade på septiktank m.m.
  Dette er en forsikringssak, vi har hatt takstmann fra forsikringsselskap og har fått forslag til tiltak/reparasjonsbeskrivelse. ENKEL BYGNINGSBESKRIVELSE TILKNYTTET SKADET DEL: Septiktank er gravd n...
  • Austrheim
  • Mandag 26. Oktober 2009
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Transport