Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Få anbud på Graving i Høyanger

Registrer oppdrag og motta tilbud fra våre dyktige leverandører i Høyanger
 • Marknadsdialog - Rammetiltak Bergen og omegn
  Rammeavtalen er ein samleavtale for mindre prosjekt som vanlegvis blir lyst ut kvar for seg.Avtalen vil i hovudsak innehalde prosessar for busslommer, mindre veglysarbeider, intensivbelyste gangfelt,...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Mandag 13. Desember 2021
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Vis mer
 • Kryss E16 - Håbakken kontrollstasjon
  Kontraktsarbeidet omfatter breddeutvidelse av tilkomstveg til kontrollstasjonen. Avkjørsle fra E16 skal ombygges til krav for modulvogntog. Det skal etableres en stasjon for fylling av vann i forbinde...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Torsdag 8. Juli 2021
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Rørlegger
 • Avlaupspumpestasjonar Kusslid-Moskog
  På strekninga Kusslid-Moskog skal det installeres tre avløpspumpestasjoner med overbygning. KP 261 i Movika, KP 262 på Mo og KP 263 på Moskog. Arbeidene i denne forespørsel gjelder komplett pumpesump...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Onsdag 9. Desember 2020
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Riving
  • Sanering
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Ventilasjon
  • Varmepumpe
  • Kulde og varme
  • Vis mer
 • Rv.5 FMO Håbakken - Nedre Eri. Anskaffelse
  Rv. 5 i Lærdal kommune skal breddeutvides på Erissletta. Strekninga er på ca. 1500 m.Vegbredda på dagens veg varierer mellom 5,2 m og 6,6 m. Ny vegbredde skal væreminimum 7.5 m. All breddeutvidelse sk...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Fredag 4. September 2020
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Gjerder og Porter
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • Rv. 5 FMO Kaupanger - Vestreim
  Rv. 5 i Sogndal kommune på Kaupanger mellom Shell og Vesterland skal breddeutvidas, strekninga er på ca. 1600 m. Snittbredde på dagens veg er ca. 7,2 m, variasjon ligg mellom 6,8 m og 7,4 m. Det skal...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Fredag 22. Mai 2020
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Drenering
 • Drenering rundt hus
  Utgraving bak hus + fjerning av gammel mur trapp på kortside. Muring/sikring av bakke bak hus plukka i tipp (ikke steinbrudd) Drenering og singel sti rundt hus (en langside og en kortside).
  • Høyanger
  • Torsdag 9. Februar 2017
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Drenering
 • Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE
  Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE Kravspesifikasjon Arealplanlegging som tar hensyn til skredfare, er det viktigste verktøyet for å redusere faren for tap av menneske...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Søndag 24. Januar 2016
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Bygningskontroll
 • Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE
  Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE Kravspesifikasjon Arealplanlegging som tar hensyn til skredfare, er det viktigste verktøyet for å redusere faren for tap av mennes...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Fredag 22. Januar 2016
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Bygningskontroll
 • Rv. 5 Nødnett Frudalstunnelen og Bergstunnelen
  Etablering av ny stopplomme for nytt teknisk bygg ved Frudalstunnelen. Etablering av avkjøringsveg for nytt teknisk bygg ved Bergstunnelen Sprenging og sikring av bergrom for nytt teknisk bygg i Fruda...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Fredag 26. Juni 2015
  • Alarm og sikkerhet
  • Trefelling
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • Prosjekt 5000408 Fremføring av hovedinfrastruktur til F-35
  Prosjekt 5000408 fremføring av hovedinfrastruktur til F-35 omfatter graving av stor grøft med stedvis stor dybde og bredde, samt levering og legging av, spillvannsledning, overvannsledning, vannlednin...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Tirsdag 25. November 2014
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Rv. 5 Nødnett Frudalstunnelen og Bergstunnelen
  Etablering av ny stopplomme for nytt teknisk bygg ved Frudalstunnelen. Etablering av avkjøringsveg for nytt teknisk bygg ved Bergstunnelen Sprenging og sikring av bergrom for nytt teknisk bygg i Fruda...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Tirsdag 18. November 2014
  • Alarm og sikkerhet
  • Betong
  • Vanntetting
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Vis mer
 • Nødnett fase 3 Region vest - Sogn og Fjordane
  Prosjektet omfatter leveranser og arbeider med teknisk infrastruktur i vegtunneler, før nyttutstyr for det nye digitale nødsambandet skal installeres. Prosjektet omfatter 20 tunneler iSogn og Fjordane...
  • Vestland
  • Fredag 18. Oktober 2013
  • Alarm og sikkerhet
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Vann og avløp
  • Vis mer
 • Høgereina gravplass - Grunnarbeid i forbindelse med omregulering
  Grunnentreprenørarbeider vedrørende omregulering av Høgereina gravplass i Høyanger. Se på felt- og rekkeinndeling, flytting av graveminner, gjennomgraving av ubrukt felt og utskifte av øverste lag av...
  • Høyanger
  • Fredag 18. Januar 2013
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Murer
 • 1301 Endring Leitevegen-Hovevegen
  Omfattar fylgjande arbeid:- Vegetasjonsrydding- Avtaking av vegetasjonsdekke- Graving og masseflytting- Sprengningsarbeid- Vegoppbygging- Kantstein- Asfaltering- Flytting av eksisterande lysanlegg ink...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Mandag 29. Oktober 2012
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Trefelling
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Riving
  • Transport
  • Vis mer
 • Ut graving
  Utgraving og vekk kjøring av jordmasse for bygging av car port inn i terreng. Regner med det er ca. 2-3 laste bil lass med jord som må vekk.
  • Høyanger
  • Onsdag 5. September 2012
  • Maskinentreprenør
  • Transport
 • Bygge hytte i bjordal, høyanger kommune
  Vi skal bygge hytte i Bjordal i Høyanger kommune, og ønsker tilbud på alle deler av byggeprosessen. Søknad om fradeling av tomt er til behandling i kommunen, og vi sikter på å ha byggesøknad (med l...
  • Høyanger
  • Fredag 17. August 2012
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Murer
  • Flislegger
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Vis mer
 • Svalbard lufthavn - oppgradering av tankanlegg
  Utgraving av rene og forurensede masser, pukking, avretting og støping av betongsåle, asfaltering av gravegrop, demontering og montering av fem drivstofftanker med tilhørende røropplegg og dispensere,...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Fredag 12. August 2011
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Murer
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Vis mer
 • Balestrand kai - Vedlikeholdsarbeider
  Rehabiliteringsarbeidene består av følgende:? Betongrehabilitering på undersiden av dekke, drager og søyler? Opsjon på etablering av katodisk beskyttelse på SVV sin kaidel? Utbedring av løs påstøp...
  • Høyanger, Sogndal
  • Torsdag 7. Juli 2011
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Stålarbeider
 • 2010/139352 samlekontrakt 2010-2011
  Det skal utføres vedlikehold på 10 bruer i Sogn og Fjordane. Entreprisen omfatter følgende hovedoppgaver: - Riving og fjerning av stålrekkverk og betongrekkverk på eksisterende bruer...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Fredag 9. Juli 2010
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Murer
  • Riving
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Vis mer
 • Nytt inntak av vann
  Ønsker bud på nytt inntak og nye rør i rør inne i huset. Mye av rørene inne blir åpent ikke inne i vegger. Gjennom tak fra kjeller og førdtetasje til anetasje. Grave arbeid 10 15m fram til hovedrørle...
  • Høyanger
  • Mandag 21. Juni 2010
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Rørlegger