Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Få anbud på Graving i Luster

Registrer oppdrag og motta tilbud fra våre dyktige leverandører i Luster
 • Marknadsdialog - Rammetiltak Bergen og omegn
  Rammeavtalen er ein samleavtale for mindre prosjekt som vanlegvis blir lyst ut kvar for seg.Avtalen vil i hovudsak innehalde prosessar for busslommer, mindre veglysarbeider, intensivbelyste gangfelt,...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Mandag 13. Desember 2021
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Vis mer
 • Kryss E16 - Håbakken kontrollstasjon
  Kontraktsarbeidet omfatter breddeutvidelse av tilkomstveg til kontrollstasjonen. Avkjørsle fra E16 skal ombygges til krav for modulvogntog. Det skal etableres en stasjon for fylling av vann i forbinde...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Torsdag 8. Juli 2021
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Rørlegger
 • Avlaupspumpestasjonar Kusslid-Moskog
  På strekninga Kusslid-Moskog skal det installeres tre avløpspumpestasjoner med overbygning. KP 261 i Movika, KP 262 på Mo og KP 263 på Moskog. Arbeidene i denne forespørsel gjelder komplett pumpesump...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Onsdag 9. Desember 2020
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Riving
  • Sanering
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Ventilasjon
  • Varmepumpe
  • Kulde og varme
  • Vis mer
 • Rv.5 FMO Håbakken - Nedre Eri. Anskaffelse
  Rv. 5 i Lærdal kommune skal breddeutvides på Erissletta. Strekninga er på ca. 1500 m.Vegbredda på dagens veg varierer mellom 5,2 m og 6,6 m. Ny vegbredde skal væreminimum 7.5 m. All breddeutvidelse sk...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Fredag 4. September 2020
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Gjerder og Porter
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • Rv. 5 FMO Kaupanger - Vestreim
  Rv. 5 i Sogndal kommune på Kaupanger mellom Shell og Vesterland skal breddeutvidas, strekninga er på ca. 1600 m. Snittbredde på dagens veg er ca. 7,2 m, variasjon ligg mellom 6,8 m og 7,4 m. Det skal...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Fredag 22. Mai 2020
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Drenering
 • Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE
  Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE Kravspesifikasjon Arealplanlegging som tar hensyn til skredfare, er det viktigste verktøyet for å redusere faren for tap av menneske...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Søndag 24. Januar 2016
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Bygningskontroll
 • Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE
  Faresonekartlegging for skred i bratt terreng på oppdrag fra NVE Kravspesifikasjon Arealplanlegging som tar hensyn til skredfare, er det viktigste verktøyet for å redusere faren for tap av mennes...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Fredag 22. Januar 2016
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Bygningskontroll
 • Rv. 5 Nødnett Frudalstunnelen og Bergstunnelen
  Etablering av ny stopplomme for nytt teknisk bygg ved Frudalstunnelen. Etablering av avkjøringsveg for nytt teknisk bygg ved Bergstunnelen Sprenging og sikring av bergrom for nytt teknisk bygg i Fruda...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Fredag 26. Juni 2015
  • Alarm og sikkerhet
  • Trefelling
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • 2015008439 Fv. 333 Moen bru - rep. etter flom
  Etter flommen i oktober 2014 ble brua 14-3167 Moen bru og plastringer i Mørkridsdalen i Luster kommune skadet. Det er totalt 380m3 muring av tørrsteinsmur med ca 320 m3 bakfylling og 24m2 plastring i...
  • Luster
  • Onsdag 4. Februar 2015
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • Prosjekt 5000408 Fremføring av hovedinfrastruktur til F-35
  Prosjekt 5000408 fremføring av hovedinfrastruktur til F-35 omfatter graving av stor grøft med stedvis stor dybde og bredde, samt levering og legging av, spillvannsledning, overvannsledning, vannlednin...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Tirsdag 25. November 2014
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Rv. 5 Nødnett Frudalstunnelen og Bergstunnelen
  Etablering av ny stopplomme for nytt teknisk bygg ved Frudalstunnelen. Etablering av avkjøringsveg for nytt teknisk bygg ved Bergstunnelen Sprenging og sikring av bergrom for nytt teknisk bygg i Fruda...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Tirsdag 18. November 2014
  • Alarm og sikkerhet
  • Betong
  • Vanntetting
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Vis mer
 • Beheim 2
  Luster kommune skal etablere nytt bustadfelt Beheim 2 på Hafslo, i tilknyting til eksisterande bustadfelt Beheim 1. Det skal byggast ut offentleg infrastruktur som veg-, VA- og belysningsanlegg. 2 av...
  • Luster
  • Tirsdag 4. Mars 2014
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Murer
  • Vis mer
 • Nødnett fase 3 Region vest - Sogn og Fjordane
  Prosjektet omfatter leveranser og arbeider med teknisk infrastruktur i vegtunneler, før nyttutstyr for det nye digitale nødsambandet skal installeres. Prosjektet omfatter 20 tunneler iSogn og Fjordane...
  • Vestland
  • Fredag 18. Oktober 2013
  • Alarm og sikkerhet
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Vann og avløp
  • Vis mer
 • 1301 Endring Leitevegen-Hovevegen
  Omfattar fylgjande arbeid:- Vegetasjonsrydding- Avtaking av vegetasjonsdekke- Graving og masseflytting- Sprengningsarbeid- Vegoppbygging- Kantstein- Asfaltering- Flytting av eksisterande lysanlegg ink...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Mandag 29. Oktober 2012
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Trefelling
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Riving
  • Transport
  • Vis mer
 • Fv. 337 Veitastrondsvegen, Skredsikring Buskredene
  Arbeidet gjelder bygging av en fangvoll for Buskredene ovenfor Fv 337 Veitastrondsvegen. Vollen skal være formet som en plogspiss og bestå av om lag 110000 m³ sprengstein og utgravingsmasser. Om lag...
  • Luster
  • Mandag 27. Februar 2012
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Murer
 • Svalbard lufthavn - oppgradering av tankanlegg
  Utgraving av rene og forurensede masser, pukking, avretting og støping av betongsåle, asfaltering av gravegrop, demontering og montering av fem drivstofftanker med tilhørende røropplegg og dispensere,...
  • Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark
  • Fredag 12. August 2011
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Murer
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Vis mer
 • 2010/139352 samlekontrakt 2010-2011
  Det skal utføres vedlikehold på 10 bruer i Sogn og Fjordane. Entreprisen omfatter følgende hovedoppgaver: - Riving og fjerning av stålrekkverk og betongrekkverk på eksisterende bruer...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Fredag 9. Juli 2010
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Murer
  • Riving
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Vis mer
 • Utviding av loen kirkegård
  Loen kirkegård ligger rundt og østenfor kirken, åpen og fritt, et areal på ca 2,2 da. Planen gjelder utviding 30 m østover som tilsvarer et bruttoareal på ca 915 kvm. Arbeidet omfatter gravearbeid, ma...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Tirsdag 13. April 2010
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Vis mer
 • P-50768 sandane lufthamn, sikkerhetsområder og lysanlegg, anleggsarbeider
  Utlysningen er en invitasjon til prekvalifisering for anleggsarbeider på Sandane lufthamn. I forbindelse med krav i fornyet godkjenning skal sikkerhetområder og lysanlegg oppgraderes. Videre gjennomfø...
  • Møre og Romsdal, Vestland
  • Mandag 6. Juli 2009
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Murer
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Vis mer