Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Få anbud på Pukk i Verdal

Registrer oppdrag og motta tilbud fra våre dyktige leverandører i Verdal
Anbudstorget viser deg resultater med "pukk"
Siste relaterte anbud til "Pukk" i Verdal
 • Dynamisk innkjøpsordning på pukk, grus og asfalt
  Ordningen skal dekke Trøndelag fylkeskommune sitt behov for pukk og grus i driftskontrakter med mer.
  • Trondheim, Steinkjer, Namsos, Frøya, Osen, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Indre Fosen, Heim, Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland, Nærøysund, Rindal
  • Lørdag 13. April 2024
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Transport
 • FV 717 Sund-Bradden
  Prosjektert vegstrekning for ny fv. 717 er ca 6, 5 km og ligger både langs eksisterende fv. 717 og i områder med dyrka mark og utmark.på deler av strekningen er det også planlagt ny gang-/sykkelveg.i...
  • Trondheim, Steinkjer, Namsos, Frøya, Osen, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Indre Fosen, Heim, Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland, Nærøysund
  • Mandag 15. Mars 2021
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Gjerder og Porter
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Stålarbeider
 • Graving og drenering rundt enebolig
  Graving og full drenering rundt en enebolig. Ca. 50 meter rundt huset. Fjerning av gammel masse, påfylling av pukk. Graving til kjellernedgang
  • Verdal
  • Lørdag 6. Mars 2021
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Drenering
 • Leveranser av grus og pukk Orkland kommune
  Orkland kommune ønsker å inngå rammeavtale med entreprenører for leveranser av grus og pukk. Det ta sikte på å inngå avtale med flere leverandører. Inngåelse av rammeavtalen medfører ikke at leverandø...
  • Trondheim, Steinkjer, Namsos, Frøya, Osen, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Indre Fosen, Heim, Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland, Nærøysund
  • Mandag 30. November 2020
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Transport
  • Utleie
 • Anskaffelse rammeavtale pukk og grus til deltakende kommuner i Innherred Innkjøp - Med delkontrakter
  Oppdragsgiver vil inngå parallelle rammeavtaler med minimum tre leverandører på masser til grusing av veier, støsand, forsterkning av veier, omfyllingsmasse osv. Fordeling av avrop: Den leverandøre...
  • Steinkjer, Levanger, Verdal, Snåsa, Inderøy
  • Fredag 30. Oktober 2020
 • Anskaffelse rammeavtale pukk og grus til deltakende kommuner i Innherred Innkjøp
  Oppdragsgiver vil inngå parallelle rammeavtaler med minimum tre leverandører på masser til grusing av veier, støsand, forsterkning av veier, omfyllingsmasse osv. Fordeling av avrop: Den leverandøre...
  • Steinkjer, Levanger, Verdal, Snåsa, Inderøy
  • Mandag 29. Juni 2020
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
 • Steinleveranse til Brokskitbekken i Verdal
  Oppdraget går ut på å levere samfengt sprengstein, pukk, grus, rør og skogrydding til sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken på Stiklestad i Verdal kommune.
  • Verdal
  • Lørdag 7. Juli 2018
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Trefelling
 • Utbedring fv. 757, fv. 134 og fv. 72
  Arbeidet som skal utføres: Fv. 757 Krysset øst for E6 utbedres med breddeutvidelse, fysiske trafikkøyer og venstresvingefelt. Rundkjøring (Holbergkrysset) og Fv757 skal utvides med et ekstra kjørefel...
  • Levanger, Verdal
  • Tirsdag 3. Mai 2016
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • Asfaltarbeider Region midt 2015-1
  Asfaltering av riks- og fylkesveger i Nord-Trøndelag. Oppdraget består av 2 kontrakter. Kontrakten i Lierne omfatter innfresing av pukk i vegen og asfaltering av den. Kontrakt E6 nord er reasfaltering...
  • Steinkjer, Namsos, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Indre Fosen, Nærøysund
  • Lørdag 4. Oktober 2014
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • Fylkesvegforsterkning og brubygging - fv. 120, 125, 129 og 131
  Dette er en samlekontrakt med forsterkning av 3 fylkesveger, samt riving og bygging av en liten betong-bru.Forsterkningsjobbene: Fv. 120 Markabygda? mølnå, (lengde: 4, 5km)Fv. 129 Heir? Munkerøstad,...
  • Levanger, Verdal
  • Tirsdag 13. Mars 2012
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Vann og avløp
  • Riving
 • Forstøttningsmur
  Ca 55 løpemeter forstøttningsmur rundt hustomt på Trones i Verdal. Ca 80 - 90 kvm. Muren varierer fra 0, 5m til 2, 5m i høyde. Grunnarbeider, drenering pukk og annet nødvendig. Viktig at de som regne...
  • Verdal
  • Tirsdag 20. September 2011
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
 • Gårdsvei
  Jeg ønsker å få laget ny gårdsvei, Veien blir på ca 30 meter. Den skal legges over et jordet, derfor må det legges duk før pukk og grus kjøres på.
  • Verdal
  • Onsdag 18. Juni 2008
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Transport