Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt i Hele Norge

Formidlede anbud
 • 71772
  Siste år
 • 14840
  Siste 3 mnd
 • 5595
  Aktive nå
Hele Norge
Aktiv

Dynamisk innkjøpsordning - skogregistreringer 2021-2025

Miljødirektoratet skal opprette en dynamisk innkjøpsordning (DPS) for fremtidige anskaffelser av kartleggingstjenester i skog etter Natur i Norge-systemet (NiN).
Kartleggingstjenestene omfatter naturfaglig kartlegging i skogvernarbeidet, her inngår:
• Arealer tilbudt for frivillig vern.
• Arealer på offentlig eid grunn
• Skogtyper (f.eks. fuktskog) prioritert for kartlegging
For arealer tilbud for frivillig vern og arealer på offentlig eid grunn skal kartleggingen sammen med andre eksisterende data sikre ett naturfaglig kunnskapsgrunnlag for vurdering av vern av enkeltområder.
Målet med kartlegging av spesifikke skogtyper er at disse registreringene sammen med tidligere registreringer skal gi et representativt bilde av naturverdiene for den spesifikke skogtype. Registreringene skal bedre grunnlaget for forvaltningen av det biologiske mangfoldet i skogtypen, herunder å kunne danne grunnlag for tilbud om frivillig vern av skog.
Oppdraget innenfor ordningen består av kartlegging i felt innenfor angitte geografiske avgrensninger i Norge, samt artsregistreringer innenfor de samme arealer. Virkemiddelvurderinger inngår ikke som del av oppdraget.
Innsamling av data skal skje i tråd med egen instruks. Instruksen beskriver kartlegging av skog etter NIN, slik denne skal utføres i skogvernarbeidet. Instruks vil bli oppdatert ved behov. Instruksen supplerer gjeldende versjoner av Artsdatabankens veiledere for kartlegging av naturvariasjon etter NiN.
Miljødirektoratet sine system for håndtering av NIN-data skal benyttes i arbeidet. For kartleggingen innebærer dette bruk av kartleggingsapplikasjon for bruk på Ipad, og programvare for bruk på PC (SkogWeb). For registrering av artsdata skal i utgangspunktet Miljødirektoratet sin applikasjon for artsregistreringer benyttes (ArtsApp), kartlegger skal i tillegg rapportere artsfunn til Artsdatabanken.
Anbud id:
769335
 • Sted:
  Hele Norge
 • Registrert:
  Mandag 22. November 2021

Lignende oppdrag i Hele Norge

6 anbud