Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Anleggsgartner, Entreprenør, Maskinentreprenør, Murer, Rørlegger i Rogaland

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Rogaland
Avsluttet

Ganddal idrettsanlegg - utvidelse

1) Utvidelse av idrettsanlegg:
Fundament for kunstgressbane (7900 m2)
Parkeringsplass (2600 m2)
Grøntanlegg (15000 m2)
Interne gang- og sykkelveier (800 m)
Murer, trapper og belegg
Støyvoll mot jernbane (80 m)
Lekeplass (900 m2)
Fundament for belysning og kabelgrøfter (800 m)
2) Offentlig trafikkareal:
Utvidelse av avkjørsel fra Jærveien/Rv 505 (ca 700 m2)
Gs-vei langs Rv 505 (120 m)
Utvidelse av kulvert (6 m)
3) VA-anlegg
Omlegging av kommunal hovedvannledning (120 m)
Ny vannledning (100 m)
Spillvannsledning (250 m)
Overvannsledninger (300 m)
Drensledninger (2200 m)
Fordrøyningsbasseng (900 m3)
Anbud id:
63560
 • Sted:
  Sandnes 
 • Registrert:
  Tirsdag 1. September 2009

Lignende oppdrag i Rogaland

6 anbud