Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Få anbud på Kabelgrøfter

Registrer oppdrag og motta tilbud fra våre dyktige leverandører
 • Rv. 9 GS-veg Rysstad og kurveutbedring Moisbekken syd
  Prosjektet omfatter bygging av 1550 meter med ny gs-veg langs Rv. 9 på strekningen Fjellskar – Haukedalsvegen på Rysstad i Valle kommune, samt ca. 450 meter med ombygging/kurveutbedring av Rv. 9 ved...
  • Risør, Grimstad, Arendal, Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje Og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal
  • Mandag 6. Mai 2024
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Stålarbeider
 • E134 Slåttevikkrysset
  E39 Slåttevikprosjektet er et kryssutbedringsprosjekt der det skal anlegges en ny rampe fra fv. 780 til E39. Det skal etableres ny g/s veg langs den nye rampen. i overgangen fra Fv. 780 til ny rampe b...
  • Eigersund, Stavanger, Haugesund, Sandnes , Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord
  • Onsdag 17. April 2024
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • Grave kabelgrøft til hovedstrømledning, 15 meter
  Grave kabelgrøft til hovedstrømledning, 15 meter
  Skal legge om fra luftbåren strømkabel til lagt i bakken. Trenger å få gravd en kabelgrøft etter Elvia sine standarder, lagt ned trekkerør med godkjent underlag og fylt igjen. Vil også ha ett ekstra...
  • Oslo
  • Tirsdag 16. April 2024
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Drenering
 • Graving av kabelgrøft
  Grønnslett borettslag, Hellinga i Ås ønsker graving av kabelgrøft og legging av trekkerør mellom 2 garasjer, ca. 15 m i kjørevei. Overflatebehandles med fresemasse.
  • Ås
  • Søndag 14. April 2024
  • Maskinentreprenør
 • Rv. 9 Hoslemo-Gjeskelid
  Prosjektet omfatter bygging av litt i overkant av 6 km med ny rv. 9 på strekningen Hoslemo-Geiskelid i Bykle kommune. Ny vegtrase følger omtrent i dagens trase, med noen unntak hvor veglinjen skal re...
  • Risør, Grimstad, Arendal, Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje Og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal
  • Tirsdag 26. Mars 2024
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Stålarbeider
 • Slamavskiller Åfarnes
  Oppdragsgiver, Rauma kommune inviterer til konkurranse om kontrakt for: Slamavskiller Åfarnes. Anskaffelsen omfatter etablering av ny slamavskiller på Åfarnes. Noe nytt va-ledningsanlegg med tilpasni...
  • Kristiansund, Molde, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy (Møre Og Romsdal), Ulstein, Hareid, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Sula, Giske, Vestnes, Rauma, Aukra, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure, Volda, Fjord, Hustadvika, Haram
  • Fredag 15. Mars 2024
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • 02-2024 VA Marsteinhøgde-Nyvegtøppen
  Veganlegget har samlet lengde på 1042 meter. va-anlegget omfatter 1011 meter grøft, med tilhørende ledninger og kumsystem. Det skal føres 938 lm kabelgrøft gjennom området og settes ned 42 gatelysfun...
  • Nord-Aurdal
  • Tirsdag 16. Januar 2024
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • Legge opp strøm til minirenseanlegg
  Legge opp strøm til minirenseanlegg
  Vi har oppført et nytt minirenseanlegg (se blå pil på bildet) hvor det er etablert kabelgrøft fra minirenseanlegget til under eiendommen. Per dags dato brukes en skjøteledning, så det er behov for en...
  • Rælingen
  • Søndag 1. Oktober 2023
  • Elektriker
 • Kabelgrøft Skålahalvøya
  Elinett as invitere til konkurransen om graving av to kabelgrøfter på Skålahalvøya i Molde kommune. Totallengde på grøftene er ca. 9, 7 #URL0# vil bli inngått kontrakt med en entreprenør.
  • Molde
  • Lørdag 8. Juli 2023
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
 • Vestre Åmøy, fortau, gang- og sykkelsti
  Grovt om omfanget.- Etablering av gs-vei/fortau 1150 m- Drenering og sandfang langs fortau- Etablering av ny vannledning; 800 m ø300 sjk og 5 nye vannkummer- Etablere, drifte og fjerne provisorisk va...
  • Eigersund, Stavanger, Haugesund, Sandnes , Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord
  • Torsdag 6. Juli 2023
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • 500255 - Peer Gynts vei PV112 - trykkøkningsstasjon
  Moss kommune skal etablere ny trykkøkningsstasjon i Peer Gynts vei. i forbindelse med trykkøkningsstasjon skal det etableres en vannkum og etablere forbindelse til eksiterende va-nett, samt kabelgrøf...
  • Moss
  • Tirsdag 25. April 2023
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Rørlegger
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
 • Oasen Norheim - Rehabilitering og separering av ledninger
  Arbeidet består i hovedtrekk av: vva-arbeider: - Graving/sprenging av ca 1275 m va-grøft for hovedledninger- Graving/sprenging av ca 450 m va-grøft for stikkledninger- Levering og legging av ca 125 m...
  • Eigersund, Stavanger, Haugesund, Sandnes , Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord
  • Tirsdag 18. April 2023
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
 • PA155 Ny kloakkpumpestasjon Trodlaskarvegen
  Eksisterende kloakkpumpestasjon skal rives. Ny pumpestasjon skal bygges nærmere veg iht. Reguleringsplan. i tillegg skal lednigsanlegg rundt pumpestasjon utskiftes - gjelder vann-, spillvann- og over...
  • Karmøy
  • Lørdag 11. Februar 2023
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Rørlegger
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
 • Fv. 5747 Veglys Stårheim
  Det skal byggast veglysanlegg på fv. 5747 Stårheim. Strekninga er ca. 1750 m. Lang. Det skal byggast både kabelgrøft og luftstrekk, ca 1360 meter luftstrekk og ca 390 meter kabelgrøft. Arbeidet omfat...
  • Stad
  • Lørdag 14. Januar 2023
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
 • 02-2022 Marsteinshøga 3
  Veganlegget (adkomstveger/gangveger) har samlet lengde på 800 meter. Va-anlegget omfatter 526 meter va-grøft, med tilhørende ledninger ogkumsystem. Det skal føres 1438 lm kabelgrøft gjennom området.
  • Nord-Aurdal
  • Fredag 18. November 2022
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
 • Fv.655 Brungot- Mosflatevegen, gang og sykkelveg
  ​det skal bygges ca 1100 m gang- og sykkelveg langs fv655 fra mosflatevegen til brungotvegen. Eksisterende va-ledninger på strekningen skal erstattes av nytt va-anlegg. Dette omfatter ny 200 mm vl lan...
  • Ørsta
  • Fredag 11. November 2022
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
 • 212952 VA Olterud - Ovren E1
  Denne kontrakten omfatter prosjektering og utførelse av entreprise E1. Samlet grøftelengde hovedledninger i entreprisen er ca. 1, 7 km. i tillegg inngår en prefabrikkert pumpestasjon for avløp, som s...
  • Østre Toten
  • Torsdag 29. September 2022
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
 • Entreprise 2105 Nettstasjon ved bygg J, samt diverse hjelpearbeider - Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet
  - Graving, (forberedende graving, pigging i fjellside), grunnarbeider for bunnplate til nettstasjon (se vedlagt teknisk beskrivelse for nettstasjon)- Nettstasjon. i koblingshuset vil gulv, vegger,...
  • Oslo
  • Fredag 19. August 2022
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
 • Grave kabelgrøft
  Grave 60 m kabelgrøft fra trafo til boligblokk. 4 meter asfalt, deretter sand/jord. må utføres før uke 35-
  • Kristiansand
  • Mandag 15. August 2022
  • Maskinentreprenør
 • Rv. 41 Treungen-Vrådal, parsell Nes-Kyrkjebygda
  Arbeidene omfatter utbedring av en strekning på ca. 7 km av Rv. 41 i Nissedal kommune. Denne parsellen går fra Nes til Kyrkjebygda og er én av flere utbedringsparseller på strekningen mellom Treungen...
  • Nissedal
  • Lørdag 16. Juli 2022
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør