Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt i Innlandet

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Innlandet
Avsluttet

Rådgivningstjenester kommunaltekniske anlegg sør-odal

Sør-Odal kommune, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale på rådgivertjenester innen kommunaltekniske fagfelt.
rådgiver skal medvirke til å utvikle prosjekter innenfor gitte kvalitets-, tids- og økonomiske rammer. Det skal i prosjektene legges vekt på miljø og klima, universell utforming og kvalitet. rådgiver er ansvarlig for at eiers, forvalters, drifters, leietakers, brukers og offentlige myndigheters interesser blir ivaretatt best mulig.
? Detaljprosjektering av nye gs-veger / fortau, kjøreveg med evt broer og kulverter, parkeringsplasser samt veglys og kabelgrøfter. Reasfaltering og utbedring av eksisterende veger etter ledningsarbeider.
? Detaljprosjektering av nye va-anlegg som også kan inkludere trykkøkningsstasjoner, spillvannspumpestasjoner, ledningsgrøfter.
? Detaljprosjektering av rehabiliteringer av vann- og avløpsledninger med? no dig? Metoder og tradisjonell omlegging av eksisterende ledningsnett med graving.
? Kollektivanlegg.
? Fjernvarme.
? Detaljprosjektering ved vann- og avløpsrenseanlegg inkl slamhåndtering
? Dammer og vassdrag.
Anbud id:
65406
 • Sted:
  Sør-Odal
 • Registrert:
  Torsdag 17. September 2009