Driftslederen AS

0

Ingen Omtaler
Driftslederen leverer driftsleder, vaktmestertjenester, gartnertjenester og entreprenørvirksomhet til bygg, industri, næ.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Driftslederen AS hjelpe deg med
Driftslederen leverer driftsleder, vaktmestertjenester, gartnertjenester og entreprenørvirksomhet til bygg, industri, næring, borettslag, sameier og privat markedet.

Vaktmestertjenester

Til bygg, industri, næring, borettslag og sameier vil Driftslederen kunne levere vaktmestertjenester ved behov og faste avtalte oppgaver, forestå plenklipping, beskjæring og stell av bed og beplantning, utføre brøyting, strøing og soping, levere utstyr til park og uteområder, sørge for at inngangsparti er ryddig og rent, bosstømming, søppelplukking, rengjøring av søppel rom/-dunker, sjekk av porter og gjerder, sjekke teknisk rom og utstyr for normal drift og alarmer, utføre kundens egenkontroll i form av markeringslys, brannsentral, sprinklerkontroll, slukkeutstyr og førstehjelpsskrin, besiktigelse av bygg og eiendom, bytte lyskilder, sjekke takluker, vurdere behov for vindusvask, sjekke oljeutskiller, fettutskiller og sandfang, utføre fasadevask, sjekke tak sluker og smøring av låser.

Til borettslag og sameier kan vi i tillegg ivareta årlig kontroll av lekeplassutstyr utført av godkjent lekeplasskontrollør. Vi kan også forestå reparasjon av lekeplassutstyr.

Sammen med Driftsselskapet kan alle tjenester samles i en komplett driftsavtale.

Entreprenørvirksomhet

Til borettslag, bygg, industri, næring og sameier vil Driftslederen kunne levere gravearbeid, meisling, planering, drenering, forskaling og støpning, samt opparbeiding og vedlikehold av uteområder.

Private tjenester

Til privatmarkedet vil Driftslederen kunne levere vaktmestertjenester, entreprenørvirksomhet og hjelp innenfor blant annet; gravearbeid, meisling, planering, drenering, forskaling og støpning, opparbeiding av hage og uteområder, klargjøring for og legging av belegningsstein, klipping av plen og hekk, montering og demontering, flytting og bort kjøring av avfall, renske takrenner, legging av gulv samt mindre snekkerarbeider.
Spør oss gjerne om andre oppgaver du trenger hjelp til i det daglige.

Selskapene

Driftslederen er en del av Driftsselskapet og leverer driftsleder, vaktmestertjenester, gartnertjenester og entreprenørvirksomhet til industri, næring og sameier, Driftslederen har i tillegg privat markedet som en del av sitt leveranseområde. Driftsselskapet har eiendomsdrift, driftsavtaler, konseptutvikling og konsulenttjenester som sine leveranseområder. Driftsselskapet utvikler konsepter til industri, næring og sameier der Driftslederen er en av flere leverandører innenfor drift av eiendom.