Geir Gaaserud

0

Ingen Omtaler
Avvirkning omfatter rundtømmer til trebasert industri, rundtømmer som brukes i ubearbeidet form, som f.eks. minetømmer, .. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Geir Gaaserud hjelpe deg med
Avvirkning Omfatter rundtømmer til trebasert industri, rundtømmer som brukes i ubearbeidet form, som f.eks. minetømmer, gjerdestolper, staur, innsamling og produksjon av ved, produksjon av trekull i skogen (ved bruk av tradisjonelle metoder). Uttaket kan være i form av tømmerstokker, flis eller ved