Norsk Miljøservice AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Kjøpe, selge og vedlikeholde minirenseanlegg, foreta radonmålinger, samt konsulenttjenester og andre tjenester som naturlig hører sammen med dette.
leverer renseanlegg til private.