Oslo VIP Transport AS

4.7

4.7

2 Omtaler
Oslo vip transport as er et selskap som tilbyr ulike transportløsninger til både private og bedrifter. oslo vip transpor.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Oslo VIP Transport AS hjelpe deg med
Oslo VIP Transport AS er et selskap som tilbyr ulike transportløsninger til både private og bedrifter.
Oslo VIP Transport AS har som mål og øke interessentenes verdier gjennom å drive lønnsom, vekstorientert salgsutvikling i et langsiktig perspektiv.
God eierstyring og selskapsledelse skal sikre størst mulig verdiskapning, samtidig som selskapets ressurser skal utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte.
Prisene hos oss skal være konkurransedyktige slik at vi spiller på lag med økonomiavdelingen din.
Prisene du får oppgitt er inkludert merverdiavgift, slik at prisen du får oppgitt er den du skal betale.

Mål: Virksomheten skal drives etisk, miljømessig og sosialt ansvarlig, samt ha en tydelig profil og et godt omdømme.

Visjon: Oslo VIP Transport AS skal tilby lønnsomme transportløsninger tilpasset kundens behov.
Transportavdelingen:

Vi tilbyr transport fra 1 - 102 personer.

Limousine
Kombibil/Minibuss
Buss