Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Få anbud på Kabelgrøfter i Møre og Romsdal

Registrer oppdrag og motta tilbud fra våre dyktige leverandører i Møre og Romsdal
 • Oppsett av lader og ladestolper til buss
  Oppsett av lader og ladestolper til buss
  Til vårt anlegg i Vågaveien i Ålesund trenger vi tilbud på: - Ombygging av eksisterende inntaks tavle, tavlen er allerede forberedt for 7 ladere, det skal settes inn og leveres en ekstra effekt bry...
  • Ålesund
  • Mandag 28. Februar 2022
  • Elektriker
 • Kabelgrøft Tornes Koblingsstasjon - Vestavik
  Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt kabelgrøft Tornes koblingsstasjon - Vestavik.Istad Nett AS arbeider med planlegging av strømforsyning til ny industrietablering på Indre Harø...
  • Hustadvika
  • Søndag 10. Oktober 2021
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
 • 22kV kabelgrøft OPI-kanal Fræna transformatorstasjon - Tornes koblingsstasjon
  Istad Nett AS innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om graving og legging av kabelgrøft / OPI-kanal for overføringsanlegg fra Fræna transformatorstasjon v/Klempertåsen til Tornes koblingsstasjon...
  • Hustadvika
  • Søndag 25. April 2021
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
 • Fv. 4980 GS veg Vikse skule
  Det skal byggast ca. 500 m med G/S-veg. På 300 m skal det kun bygges G/S-Veg på sida av fv. På ca 200 m skal fv delvis leggast om.Kommunal veg, ca 50 m (Straumavegen) skal leggast om i kryssområde med...
  • Volda, Bergen, Kinn, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn
  • Fredag 12. Juni 2020
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Gang- og sykkelveg Husøyvegen
  - Bygging av ca 700 meter gang- og sykkelveg med 2 tilhørende busslommer.- VL  legges i traseen med tilhørende kummer.- Kabelgrøft og omlegging av eksisterende kabler fra trase og luftspenn.- Nytt lys...
  • Kristiansund
  • Mandag 2. Desember 2019
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • Opprusting av Sæbønesvegen og Flatnesvegen
  Ørsta kommune (ØK) skal ruste opp deler av Sæbønesvegen og Flatnesvegen på Sæbø.Arbeidet omfattar vegetasjonsrydding, jordavtak, graving, sprenging, uttrauing av vegtrase for tilkomstveg, fylling, mur...
  • Ørsta, Volda
  • Tirsdag 26. Februar 2019
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Saksnr. 2018/2058-3 - Hasleliåsen boligfelt
  Jf. konkurransegrunnlaget inkl. mengdebeskrivelse og tilbudstegninger for fullstendig beskrivelse.Anskaffelsen kan beskrives slik:Prosjektet omfatter bygging av et nytt boligfelt, beliggende på Skåla...
  • Molde
  • Fredag 7. Desember 2018
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Rørlegger
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
 • Gang- og sykkelveg frå Tussavegen til Dalane skule langs FV655
  Ørsta kommune (ØK) skal byggje ny gang- og sykkelveg frå Tussavegen til Dalane skule langs FV655. Ny gang- og sykkelveg vert om lag 160 meter lang. Det skal samtidig leggast OV- og drensleidningar og...
  • Ørsta, Volda
  • Onsdag 31. Oktober 2018
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Veglys 2018 - Med delkontrakter
  Ørsta kommune skal sette opp nye veglys i Ørsta sentrum og i Hovdebygda i 2018. I tillegg to punkt i Bjørdalen. Vi ønskjer pris på materiell, komplett montering (inklusiv graving av kabelgrøft, jordin...
  • Ørsta, Volda
  • Torsdag 5. Juli 2018
 • Veglys 2018
  Ørsta kommune skal sette opp nye veglys i Ørsta sentrum og i Hovdebygda i 2018. I tillegg to punkt i Bjørdalen. Vi ønskjer pris på materiell, komplett montering (inklusiv graving av kabelgrøft, jordin...
  • Ørsta, Volda
  • Lørdag 2. Juni 2018
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
 • Gang- og sykkelveg Bud - Bergset - Entreprise vegbygging
  Fræna kommune ønsker å bygge gang- og sykkelveg fra Bud til Bergset ca 1980 meter med bredde 3 meter. Det skal legges 160 VL i traseen og det skal ned 3 vannkummer på strekket. Kabelgrøft og omlegging...
  • Hustadvika
  • Tirsdag 18. Juli 2017
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Drenering
  • Murer
  • Stålarbeider
 • Lenging av Sætremarkvegen, Vartdal
  Ørsta kommune ønskjer å byggje ca 200 meter med veg, 3.5 m breidd. ca 65 m med VA-grøfter og leidningar. ca 200m med kabelgrøft og anlegg for veglys.
  • Ørsta, Volda
  • Torsdag 29. Juni 2017
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Tekniske anlegg Grigåsrøbbane
  300 m ny veg m/fortau370 m nytt fortau langs eksisterande vegPareringsplass for ny barnehage370 m ny tilførselsledning for vatnGrøfteanlegg med ledningarvatn og avløp for ny barnehage og 7 bustadtomte...
  • Fjord
  • Lørdag 10. Juni 2017
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Åfarnes boligfelt 2 Etappe 1
  Rauma kommune skal tilrettelegge for boligbebyggelse i et nytt boligfelt på Åfarnes. I første omgang er det etappe 1 som skal bygges ut. Det vises til gjeldende reguleringsplan for området. Arbeid...
  • Rauma
  • Onsdag 23. Mars 2016
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Pumpestasjon Kolberg
  Ca 830m VA-anlegg komplet t med t rykkledning, selvfal lsledning og kummer . · Ca 70m med sjøledning. · Ca 310m kabelgrøft. · Nedsetting av 1 stk pumpestasjon · Nedsettinga av slamavskiller før sjøled...
  • Hustadvika
  • Torsdag 14. Mai 2015
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Rørlegger
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
 • Farsund 4 - bustadfelt
  Byggesteg 4 i Farsund bustadfelt. 110 m veg med vassforsyning, avløp og kabelgrøft
  • Volda, Kinn, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn
  • Onsdag 14. Mai 2014
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Tekniske anlegg Rabbane, Hornindal
  Arbeidet omfatter opparbeidelse av ca. 200 m veg, parkeringsplasser, støttemurer av betong og naturstein. Det skal også omfatte ca. 200 m med VA og kabelgrøft.Ca 200 m vegCa 200 m VA og kabelgrøftCa 8...
  • Volda, Kinn, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn
  • Onsdag 18. Desember 2013
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Murer
 • Tekniske anlegg Bugardshaugen - Onglasætra, Ulstein kommune
  Prosjektet "Tekniske anlegg Bugardshaugen - Onglasætra" i Ulsteinvik omfatter opparbeidelse av ca. 450 m ny gang- og sykkelveg, samt justering av ca. 200 m køyreveg. Her innebærer det ca. 200 m ny bet...
  • Ulstein
  • Mandag 3. Juni 2013
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Drenering
 • Kabelgrøfter
  Tilbud på Kabelgrøfter: 336 m skytes, 50 m vanlig kabelgrøft. Det skal legges kloakk/drenering.Vannrør blir lagt av lokalt vannverk. El.kabler blir lagt av lokalt el.selskap. Sand under og over holde...
  • Hustadvika
  • Søndag 2. Desember 2012
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
 • VA- og kabelanlegg Saghøgda
  Arbeider med VA- og kabelanlegg i Saghøgda industriområde.Arbeidene omfatter i hovedsak etablering av:* ca 160 m kabelgrøft* 60 m grøft med vann- og avløsledning
  • Tingvoll
  • Tirsdag 26. Juni 2012
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp