Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Få anbud på Kabelgrøfter i Rogaland

Registrer oppdrag og motta tilbud fra våre dyktige leverandører i Rogaland
 • VA-anlegg - Postvegen Skudeneshavn
  Karmøy kommune skal erstatte eksisterende hovedledninger for vann og avløp i postvegen. Dette innebærer oppdimensjonering av vannledning (denne er valgt til å være PE 355 SDR 11) og separering av avlø...
  • Karmøy
  • Søndag 19. September 2021
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Konkurranse 62033 VA Aksdal nord del 2
  Tysvær kommune skal legge nye hovedvannledning for å styrke vannforsyningen til Aksdal sentrum.I tillegg skal det også legges ny overføringsledning (pumpeledning) for avløpsvann på sammestrekning. De...
  • Tysvær
  • Torsdag 19. August 2021
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Gjerder og Porter
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Vann og avløp
  • Murer
  • Riving
  • Sanering
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Vis mer
 • Asfaltering Hjalmar Johansensgate og sidegater
  Det skal asfalteres foratu og vei i Hjalmar Johansens gateI sidegatene Hans Egedes gate og Kon Tiki-Svingen skal vei og parkeringsplasser asfalters.I Micheal Sars gate skal kabelgrøft og parkeringspla...
  • Stavanger
  • Onsdag 24. Mars 2021
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • Veiutvidelse og støyskjerm i Haukalivegen
  Oppdragsgiver har behov for å inngå en totalentreprisekontrakt på veiutvidelse og etablering av støyskjerm i Haukalivegen. Haukalivegen ligger i Forsand, Sandnes kommune.Arbeid som er tenkt omfattet a...
  • Sandnes 
  • Onsdag 25. November 2020
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Snekker
 • Stemmemyr
  Karmøy kommune skal opparbeidede boligfeltet "Stemmemyr, etappe 3" på Spanne.Dette dokumentet med tilhørende tegningsgrunnlag og vedlagte dokumenter, er konkurransegrunnlaget for prosjektet: "Boligfel...
  • Karmøy
  • Mandag 23. November 2020
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Fv. 44 Gang- og sykkelveg Varden-Bogdalsvegen, Ogna
  Rogaland fylkeskommune ved Samferdselsavdelingen, er Oppdragsgiver for avtalen, og skal inngå avtale om totalentreprise for Fv. 44 Gang- og sykkelveg Varden-Bogsdalsvegen, Ogna. Det skal bygges gang o...
  • Eigersund, Stavanger, Haugesund, Sandnes , Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Risør, Grimstad, Arendal, Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje Og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal
  • Fredag 13. November 2020
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Skadesundbru, betongmur
  Prosjekt 391976507Stavanger kommune skal utvide veikurve ved nordre landkar ved Skadesundbrua.Skadesundbrua forbinder Bjørnøy og Roaldsøy i Stavanger kommune. Norde landkar ligger på øya Bjørnøy.Skade...
  • Stavanger
  • Onsdag 15. April 2020
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Murer
  • Stålarbeider
 • 16_902 Åkrehamn Nord trinn 2
  Denne entrepreise omfatter sanering av eksisterende hovedledningsanlegg i deler av Grunnvikvegen,Tjøsvollvegen og Årabrotvegen inkl. tilhørende sidetraseer og stikkledninger.Arbeidet består i hovedtre...
  • Karmøy
  • Fredag 6. Mars 2020
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Fv. 47 Skudeneshavn - Kirkeleite
  Rogaland fylkeskommune, heretter også kalt oppdragsgiver, inviterer herved til konkurranse.Prosjektet omhandler bygging av 2650 m gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 47, som skal kobles på eksist...
  • Eigersund, Stavanger, Haugesund, Sandnes , Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord
  • Onsdag 4. Desember 2019
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Gjerder og Porter
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Drenering
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • Graving kabelgrøft til fiberkabel
  Graving av kabelgrøft til trekkerør for fiberkabel. ca. 60 meter. Fresing av asfalt og graving av grøft ca. 6 meter til trekkekum
  • Sandnes 
  • Tirsdag 29. Oktober 2019
  • Maskinentreprenør
 • Kabelanlegg Flotmyr-Risøy
  Det skal bygges ut nytt 22 kV høyspent jordkabelanlegg (to sett 400 mm2 TSLF, jording og fiberrør) fra Flotmyr Transformatorstasjon til Smedasundet  og videre med kabelgrøft som skal graves fra Smedas...
  • Haugesund
  • Mandag 28. Oktober 2019
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Drenering
 • 19_80_PA361 Avaldsnesvegen
  Arbeidene omfatter i hovedtrekk følgende:Pumpestasjon:- Grunnarbeider og tilknytningsarbeider for etablering av ny kloakkpumpestasjon- Riving av eksisterende kloakkpumpestasjonLedningsanlegg:- 20 mete...
  • Karmøy
  • Onsdag 25. September 2019
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Rørlegger
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
 • 13/434 Prestavegen kloakksanering etappe 2
  Arbeidene omfatter i hovedtrekk følgende:Ledningsanlegg:- 30 meter Ø125 mm spillvannsledning, PVC- 720 meter Ø160 mm spillvannsledning, PVC- 77 meter Ø250 mm overvannsledning, PVC sort- 30 meter Ø400...
  • Karmøy
  • Tirsdag 25. Juni 2019
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Rørlegger
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
 • 18/968 Indretrevegen Kloakksanering og veibygging
  Arbeidene omfatter i hovedtrekk følgende:Ledningsanlegg:- 146 meter Ø160 mm spillvannsledning, PVC- 146 meter Ø400 mm overvannsledning, IG-rør, betong- 139 meter Ø150 mm vannlednning, SJK 150Stikkledn...
  • Karmøy
  • Torsdag 30. Mai 2019
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Riving
  • Sanering
 • VA Liljevegen - Snellevegen
  Strand kommune skal oppgradere VA-ledningsnettet i veiene Liljevegen og Snellevegen på Brauta. Arbeide omfatter blant annet:- Graving og sprenging av grøfter for vann og avløpsledninger, i ca 320m len...
  • Strand
  • Onsdag 26. September 2018
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Vann og avløp
 • Vannledning Vostervegen Fiskå
  Strand kommune skal etablere en ny vannledning i Vostervegen på Fiskå mellom to eksisterende vannkummer. I tillegg skal eksisterende spillvannsledning saneres. Arbeidene omfatter blant annet:- Graving...
  • Strand
  • Onsdag 27. Juni 2018
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Kabelgrøft Trosnavåg-Laupeland Bokn Kommune
  Det skal bygges ut nytt 22 kV høyspent jordkabelanlegg (to sett 400 mm2 TSLF, jording og fiberrør)fra Trosnavåg til Laupland på Bokn. Lengden på kabelanlegget er beregnet til ca 7 km. I tillegg skalde...
  • Bokn
  • Torsdag 12. Oktober 2017
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
 • Strandahallen uteområde
  Følgende inngår i entreprisen: - Riving av eksisterende dekker, kanter, gjerder - Fjerning av vegetasjon (busker) - Avtak av matjord - Opparbeidelse av alle flater, kanter, amfi og trapper - Plantekas...
  • Strand
  • Fredag 7. April 2017
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Arkitekt
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Drenering
  • Snekker
  • Vis mer
 • Prosjekt 391576442 Jåttaveien
  Kontraktarbeidet omfatter legging av nye vann og avløpsledninger langs Jåttåveien fra Jåttå gravlund til nord kryss Storeholsveien/ Jåttåveien. Berørte jordbruksarealer og veiareal skal reetableres ti...
  • Stavanger
  • Lørdag 22. Oktober 2016
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Samlekontrakt for mindre vegtiltak Dalane 2016
  Denne samlekontrakten består av 6 prosjekt, med varierende art og størrelse, i Dalane.4 av prosjektene dreier seg om utbedring av siktforhold, 1 prosjekt dreier seg om omlegging av avkjørsel og 1 pros...
  • Eigersund, Stavanger, Haugesund, Sandnes , Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord
  • Tirsdag 21. Juni 2016
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Murer
  • Stålarbeider