Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Få anbud på Kabelgrøfter i Agder

Registrer oppdrag og motta tilbud fra våre dyktige leverandører i Agder
 • Fv. 44 Gang- og sykkelveg Varden-Bogdalsvegen, Ogna
  Rogaland fylkeskommune ved Samferdselsavdelingen, er Oppdragsgiver for avtalen, og skal inngå avtale om totalentreprise for Fv. 44 Gang- og sykkelveg Varden-Bogsdalsvegen, Ogna. Det skal bygges gang o...
  • Eigersund, Stavanger, Haugesund, Sandnes , Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Risør, Grimstad, Arendal, Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje Og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal
  • Fredag 13. November 2020
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Rv. 9 Besteland - Helle
  Prosjektet omfatter bygging av ca. 5 km med ny rv. 9 på strekningen Besteland-Helle i Valle kommune.Arbeidet vil bestå av blant annet masseflytting, sprengning, rørlegging (stikkrenner, langsgående dr...
  • Valle
  • Torsdag 28. Mai 2020
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Murer
  • Riving
  • Stålarbeider
  • Vis mer
 • VA-anlegg og gang- og sykkelvei til Fjellstoga
  Anleggsarbeidet omfatter VA-trasé med vann- og avløpsledninger fra Hovdeseterveien til Fjellstoga, ca 350 meter inkl kryssing av Rv 9, gang- og sykkelvei langs dagparkeringsplassen ca 200 meter og ca...
  • Bykle
  • Fredag 15. Juni 2018
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Omlegging VA for PS Svåbekk
  Tiltaket gjelder omlegging VA anlegg i ny trase mot veg og grunnarbeider for nypumpestasjon som flyttes bort fra eiendom til Tingsakersenteret. Pumpestasjon(Svåbekk) skalflyttes til vegvesenet sin eie...
  • Lillesand
  • Fredag 13. Oktober 2017
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Rørlegger
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Vis mer
 • VA-SANERING ABALDALEN
  Ca. 660 m hovedgrøft for VA-ledninger, hvorav ca. 620 m vannledninger, 530 m spillvannledninger, 460 m overvannsledninger.Ca. 400 m kabelgrøft for gatelys og fiberCa. 2100 m2 reetablert vegareal
  • Flekkefjord
  • Tirsdag 7. Februar 2017
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Riving
  • Sanering
 • Kutte asfalt, grave og legge rør m trekkesnor, dekke til og legge ny asfalt
  Skal ha gravd en 20 meter lang kabelgrøft ihht til Agder Energis spesifikasjoner. Ønsker KOMPLETT tilbud. Kutte asfalt, grave og legge rør m trekkesnor, dekke til og legge ny asfalt.
  • Kristiansand
  • Fredag 27. Januar 2017
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • Vei og infrastruktur til Bekkevika
  Prosjektet omfatter heving av Nils Hjelmtveitsvei og etablering av fortau langs Nils Hjelmtveitsvei. I tillegg omfatter prosjektet ca 170m med VA-grøft og ca 170m kabelgrøft. Ned i havnen skal det eta...
  • Arendal
  • Torsdag 21. August 2014
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Murer
  • Rørlegger
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Vis mer
 • Brekkhaug - Nyberg - VA-anlegg
  Det skal legges ca 550m grøft med VA-ledninger. I tillegg skal det sprenges ut og klargjøres en tomt for ny pumpestasjon med oppstillingsplass. Det skal også legges ca. 350 med kabelgrøft.
  • Lillesand
  • Lørdag 5. Juli 2014
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Vann og avløp
 • Vannledning - Suleskard H5/H6
  Bygging av kommunal vannledning fra Suleskard fjellbutikk til delområde H5/H6, lengde ca. 500 meter, hvor det skal legges Ø160 mm PVC PN10 vannledning inkl. kabelgrøft mm.
  • Sirdal
  • Torsdag 27. Februar 2014
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
 • VA-anlegg Staubø-Bota
  Arendal kommune skal etablere nytt VA-anlegg på strekningen Staubø-Bota.Arbeidene består av ca. 700m grøft med ledninger på land, og ca. 370 m sjøledninger. I tillegg skal det etableres kabelgrøft på...
  • Arendal
  • Onsdag 2. Oktober 2013
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Vann og avløp
 • Rindane boligfelt
  Opparbeidelse av vei, vann og avløp for Rindane boligfelt på. Adkomstveier 420 m, Ledninger ca 500 m, Kabelgrøft ca 400 m
  • Bygland
  • Torsdag 3. November 2011
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Gjerstad kommune. e71: vannledning løite vv
  Grøftearbeider inkl. legging ny vannledning DN100, lengde ca 880m. Kabelgrøft lengde ca 340m.
  • Gjerstad
  • Tirsdag 3. Mai 2011
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
 • Rauli felt c - vva anlegg
  Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 615 m med vei og ca. 970 m grøft med ledninger, ca. 615 m kabelgrøft og 2 stk lekeplasser
  • Flekkefjord
  • Onsdag 4. August 2010
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp