Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Få anbud på Kabelgrøfter i Troms og Finnmark

Registrer oppdrag og motta tilbud fra våre dyktige leverandører i Troms og Finnmark
 • Kabelgrøft Adamselv-Friarfjord
  Prosjektet omfatter etablering av kabelgrøft mellom Adamselv trafostasjon og Laksefjord AS sitt settefisk anlegg i Friarfjord. Grunn- og kabelarbeider skal følge langs fylkesvei 98, og enkelte steder...
  • Lebesby
  • Lørdag 16. Juni 2018
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Brønnboring
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Tromsø kommune - P900705 Dramsvegen - Grøholtvegen VVA-prosjekt
  Prosjekt    P  900705  Dramsvegen – GrøholtvegenEntreprisens omfang:Vann og avløp ønsker å innhente tilbud på bygging av VA-kulvert langs Dramsvegen som et alternativ til VA-ledninger bygd på tradisjo...
  • Tromsø
  • Tirsdag 12. September 2017
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Riving
  • Sanering
 • P900705 Dramsvegen – Grøholtvegen VVA-prosjekt
  Prosjektet har grensesnitt med utbygging av Tromsøbadet, det vil si at de nye ledningene som blir etablert, skal blant annet brukes for å lede bort spill- og overvann fra det nye Tromsøbadet og Turnha...
  • Tromsø
  • Lørdag 12. August 2017
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Sanering VA Hammerfest
  På vegne av Hammerfest kommune ved Prosjektavdelingen, inviteres det til Tilbudskonkurranse med dialog vedrørende: Sanering VA i Idrettsveien, Stikkveien, Trasè C, D, F og kabelarbeider for Hammerfest...
  • Hammerfest
  • Tirsdag 4. Juli 2017
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Riving
  • Sanering
 • Karavika boligfelt Infrastruktur
  Anbudsdokumenter legges ut ila. uke 22 2017.Beskrivelse av arbeideneInfrastruktur i dette prosjektet omfatter blant annet:- Ca. 300 m asfaltert veg med snuplass. 6 m kjørebane.- Ca. 450 m VA-trasé. I...
  • Salangen
  • Onsdag 24. Mai 2017
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Brønnboring
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Utbygging av VVA for Slettmo boligfelt
  Det skal bygges ca. 400 meter adkomstvei samt gang- og sykkelveier som knyttes sammen med tilstøtende felt.Overvann fra ovenforliggende utbygd felt skal tas hånd om, og bygges utAvløp skal føres fra u...
  • Karlsøy
  • Fredag 12. Mai 2017
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Nisevegen sør
  Omtrentlige mengder til orientering:- 390 m veg- 540 m fortau og 50 m G/S-veg- Ny gatebelysning og intensivbelysning for gangfelt, 15 lysstolper. Ombygging av luftlinjeledninger til kabelgrøft. Ivaret...
  • Tromsø
  • Lørdag 8. April 2017
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Kabelgrøft Jørgenhaugen brøytestasjon
  Arbeidet går ut på å grave en kabelgrøft i grøftebunnen langs Ev6 på Sennalandet i Kvalsund kommune. Den skal være 8 km lang og 60 cm dyp. Grøften skal deretter i samarbeid med Hammerfest energi fylle...
  • Hammerfest
  • Lørdag 21. Mai 2016
  • Anleggsgartner
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Brønnboring
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Fortau Evjenvegen Nord
  Tromsø kommune skal etablere totalt ca. 1560 meter fortau på østre side av Evjenvegen. Over halvparten ble etablert i tidligere entreprise. Denne entreprisen tar for seg alle gjenstående arbeider. Omt...
  • Tromsø
  • Onsdag 5. Februar 2014
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Forberedende arbeider for nytt nødnett i tunneler, trinn 2, fase 5
  Prosjektet omfatter utskifting strålekabel, legging av fiberkabel og etablering av en del nye tekniske bygg, teknisk utstyr og komponenter for 7 stk tunneler i Midtre Hålogaland. E6 Fagernestunnelen U...
  • Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy (Nordland), Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Lødingen, Evenes, Røst, Værøy, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, Moskenes, Hamarøy, Tromsø, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen
  • Fredag 31. Januar 2014
  • Alarm og sikkerhet
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Stålarbeider
 • Fv 115 G/S-veg Evenskjær Fortau Lilleskånland
  Dette prosjektet er todelt.De to delstrekningene for dette prosjetet er:1. Ny GS-veg mellom Evenskjer sentrum og Skånland skole. Lengde på om lag 660m herav 170 m med fortau(-ved kirka og ved skolen...
  • Tjeldsund
  • Onsdag 3. Juli 2013
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Ibestad Miljøstasjon
  Fjerning av vegetasjon og vegetasjonsdekke, ca. 2000 m2 før bakkeplanering, montering av kjørerampe, levert av byggherren, og asfaltering. Montering av 3 stk. overvannskummer. Ca. 110 m grøftearbeider...
  • Ibestad
  • Onsdag 15. Mai 2013
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Stålarbeider
  • Trefelling
 • E69 Rassikring Ytre Sortvik
  Statens vegvesen planlegger rassikringstiltak på E69 ved Ytre Sortvik. Vegen blir utbedret på en strekning på 975 meter. Det skal bygges en omfyllt betongtunnel på 135meter, profil T 8,5.Veggrøft blir...
  • Alta, Vardø, Vadsø, Hammerfest, Guovdageaidnu Kautokeino, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger Porsángu Porsanki, Karasjohka Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Deatnu Tana, Unjargga Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger
  • Onsdag 8. Mai 2013
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Drenering
  • Snekker
  • Stålarbeider
 • Fv882 Rehabilitering Øksfjortunnelen
  Øksfjordtunnelen ble bygd som skredsikringstunnel, og åpnet for trafikk i 1986. Lengden på tunnelen er 4250 meter og går fra Storvik på Altasiden og til Bardines på Øksfjordsiden. Tunnelen er bygd som...
  • Alta, Vardø, Vadsø, Hammerfest, Guovdageaidnu Kautokeino, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger Porsángu Porsanki, Karasjohka Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Deatnu Tana, Unjargga Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger
  • Fredag 26. April 2013
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Stålarbeider
 • Ibestad Miljøstasjon
  Fjerning av vegetasjon og vegetasjonsdekke, ca 2000 m2 før montering av kjørerampe, levert av byggherren, og asfaltering. Montering av 3 stk overvannskummer. Ca. 110 m grøftearbeid, vann spillvann og...
  • Ibestad
  • Mandag 3. September 2012
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Stålarbeider
 • Rv 93 gang-og sykkelveg, Kautokeino
  Prosjektet er en følge av trafikksikkerhetstiltak langs rv. 93 i Kautokeino kommune.Denne del av prosjektet er byggetrinn 2 av ny gang og sykkelveg inklusiv veglysanlegg, en strekning på ca. 450 m.? M...
  • Guovdageaidnu Kautokeino
  • Fredag 13. Juli 2012
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • RV 93, Kautokeino, gang- og sykkelveg
  Prosjektet er en følge av trafikksikkerhetstiltak langs rv. 93 i Kautokeino kommune. Denne del av prosjektet er byggetrinn 2 av ny gang og sykkelveg inklusiv veglysanlegg, en strekning på ca. 450 m.En...
  • Guovdageaidnu Kautokeino
  • Mandag 14. Mai 2012
  • Anleggsgartner
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
 • Flytting av klimastasjon E6 Øse
  Arbeidet består i:Ca 460m kabelgrøft.Levering av inntaksskap, tilførselkabel ca460m,demontering flytting og remontering av klimastasjon, samt dokumentasjon.Etter flytting skal anlegget testes.
  • Tromsø, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen
  • Fredag 23. Mars 2012
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Ventilasjon
  • Kulde og varme
 • P9519 Ersfjordbotn overføring fra byvannverket
  Høytrykks-vannledning i sjø ca 3,1 km (200mm PE)Traseen har dybde ned til kote ca -20omfatter også etablering av reduksjonskum på land.ca 3,2 km 200mm PE- ledning med betonglodd1 stk reduksjonskumkabe...
  • Tromsø
  • Torsdag 1. Mars 2012
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
 • Kunstgress i Bodø 2012, Skjerstad Kunstgressbane, Entreprise 1: Grunnarbeider
  Grunnarbeider for 11-er bane ved Skjerstad skole for legging av kunstgressdekkeSkjerstad 11-er bane:Fjerning av vekstmasse: 800 m3Bærelag og finavretting: 7.000 m2Asfaltdekke 700 m2Fundamenter for lys...
  • Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy (Nordland), Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Lødingen, Evenes, Røst, Værøy, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, Moskenes, Hamarøy, Tjeldsund
  • Mandag 27. Februar 2012
  • Anleggsgartner
  • Betong
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Murer